За контактиЦентър за подкрепа за личностно развитие - ОДК Шумен

Surreal Template ImageБългария, Шумен 9700, п.к. 146
бул. “Славянски” № 72
ЦПЛР ОДК - Шумен

odkshumen@abv.bg

 

Директор Мария Йорданова
тел./факс  -
054 860 056
e-mail: odkshumen@abv.bg

GSM: 0879 237 643

 

Зам. директор по учебна част Пепа Йорданова  
тел./факс  -
054 877 051

e-mail: dcomplex@abv.bg

GSM: 0879 237 642

 

Зам. директор по учебна част - обща подкрепа Диян Милчев Грозданов  
тел./факс  -
054 877 051

e-mail: dcomplex@abv.bg

GSM: 0876 278 470

 

Гл. счетоводител  Елена Янкова
тел.:  054 877 365

e-mail: elenaplamenova@abv.bg

      

Нина Петрова - ст. учител по математика

e-mail: nina.m5rova@abv.bg

GSM: 0888 902 165

 

Фатме Назиф - учител по информационни технологии,
графичен дизайн и програмиране

e-mail: odkshumen@abv.bg

GSM: 054 860 056


Деница Узунова – ст. учител и диригент на хор “Бодра песен”
e-mail: denica.uzunova@abv.bg
GSM: 0895 610 432
тел.: 054 884 033

 

Йорданка Илиева – ст. учител и корепетитор на хор “Бодра песен”
e-mail: danili@abv.bg
GSM: 0879 926 877
тел.: 054 884 033

 

Панайот Калудов – учител и художествен ръководител Детско-юношески театър “БИС”
GSM: 0893 443 126
тел.: 054 884 033

 

Силвия Маринова – учител по български език и литература
тел.: 054 884 033
GSM: 0876 795 004; e-mail: marinova_sylvia@abv.bg


Ангел Минчев – ст. учител и ръководител школа по дърворезба
тел.:
054 884 033
GSM:
0886 807 740
GSM:
0895 938 498


Теменуга Христова – учител по приложно и изобразително изкуство
тел.:
054 884 033

e-mail:  titi.hristova@abv.bg 
GSM: 0899 895 614


Боряна Колева – ст. учител и главен художествен ръководител на ДТА “Веселяче”
тел.:
054 860 056       
дом. тел:
802 459
GSM:
0885 909 843


Марин Маринов – учител и корепетитор на ДТА “Веселяче”
тел.:
054 860 056   
GSM: 0896 776 934


   Виолета Константинова – учител по гражданско образование
и археология

e-mail:  vili_neikova@abv.bg 

GSM: 0886 906 630


 

БАЗА – ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ НА ПП “ШУМЕНСКО ПЛАТО”
до крепостта “Стария град”
тел.: 054 801 458