“ С МАТЕМАТИКАТА ЩЕ УСПЕЯ”ОДК Шумен

 

Школата по математика към Общински детски комплекс  обявява проект

“ С МАТЕМАТИКАТА ЩЕ УСПЕЯ”, който включва създаване на ранглиста 

с най-добре представилите се участници в математическите състезания:

  1. МТ "Хитър Петър" - 13 октомври 2012 г.
  2. МТ "Черноризец Храбър" - 1 ноември 2012г.
  3. МТ "Иван Салабашев" - 1 декември 2012 г.
  4. Състезание "Коледно междучасие" -8 декември 2012 г.
  5. Пролетни математически състезания, Варна 2013г.
  6. Математическо състезание "Европейско кенгуру" - 18 март 2013 г.
  7. МТ "Академик Кирил Попов" - 11 май 2013 г.

За успешно участие в едно състезание се счита ако ученикът е получил не по-малко от 50% от максималния брой точки на съответното индивидуално състезание.
Коефициентът  К  се получава като се разделят получените точки на участника от съответното състезание на максималния брой за съответния клас.
Първенците ще бъдат поканени в представителните отбори на ОДК в национални и международни състезания и с тях ще се провеждат допълнителни занимания.
Поканваме децата, които посещават групите в 4,5 и 6 клас, да участват в посочените състезания.


ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!

 

РАНГЛИСТА НА МАТЕМАТИЦИ