РезултатиОДК Шумен

ПЪРВЕНЦИ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС,
УДОСТОЕНИ С „НАГРАДАТА НА ОДК”
ЗА УЧЕБНАТА 2007/2008 ГОДИНА
ЗА ПОСТИГНАТИ ИНДИВИДУАЛНИ УСПЕХИ В ОБЛАСТТА НА
НАУКАТА, ТЕХНИКАТА И ИЗКУСТВОТО

 

 

1.Антон Детелинов Чернев - ІV клас - школа "Математика"
2.Ралица Пламенова Руменова - VІ клас - школа "Английски език"
3.Мария Кулева Димитрова - клуб "Журналист"
4.Диляна Ивелинова Дамянова - VІ клас - ученически литературен клуб "Сладкодумци"
5.Петя Диянова Косева - ХІ клас - ученически литературен клуб "Сладкодумци"
6.Цвета Христова Георгиева - ХІІ клас – школа "Художествена обработка на дърво"
7.Глория Валентинова Рашкова - Шуменски детски парламент
8.Сашка Петева Христова - Х клас – школа "Изобразително и приложно изкуство"
9.Петя Нивалинова Гинева - ХІІ клас – Детско-юношески театър "Бис"
10.Весела Бисерова Петрова - ХІІ клас – клуб "Графичен дизайн"
11.Атче Халилова Адилова - клуб "Машинна бродерия"
12.Веселин Димитров Койчев - младежки духов оркестър