РезултатиОДК Шумен

ПЪРВЕНЦИ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС,
УДОСТОЕНИ С „НАГРАДАТА НА ОДК”
ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА
ЗА ПОСТИГНАТИ ИНДИВИДУАЛНИ УСПЕХИ В ОБЛАСТТА НА
НАУКАТА, ТЕХНИКАТА И ИЗКУСТВОТО

 

 

1.Петя Диянова Косева - ХІІ клас – УЛК "Сладкодумци"
2.Юлияна Росенова Ангелова - УЛК "Сладкодумци"
3.Виктор Тошков Атанасов - клуб "Журналист"
4.Ивайло Миленов Симеонов - V клас - школа "Матеатика"
5.Михаела Иванова Алексиев - VІ клас - клуб "Дърворезба"
6.Богомила Живкова Богомилова- VІІклас - клуб "Приложно изкуство с естествени материали"
7.Силвия Димитрова - клуб "Приложна екология"
8.Ана-Мария Лечева Лечева - ІV клас - школа "Изобразително и приложно изкуство"
9.Сесил Осман Реджеб - Х клас - клуб "Графичен дизайн"
10.Мюрсял Шенолов Самиев - ХІ клас – клуб "Машинна бродерия"