СтруктураSurreal Template ImageКлуб "Графичен дизайн"

 

Клубът е създаден през 2000 година. В него се занимават деца от 4 до 12 клас. Обучението включва няколко направления:
- изучаване на търговските марки като обекти на индустриалната собственост, исторически аспекти на развитието им, изисквания към тяхното създаване и регистриране в Патентното ведомство на РБългария;
- усвояване на графична компютърна програма CoreLDROW като в нейната среда се извършва:
* проектиране на търговски марки и запазени знаци по задания на фирми от града в условията на графични компютърни програми;
* създаване на графични компютърни рисунки, плакати и рекламни материали, с които учениците участват в общински, областни и национални конкурси .
В края на всяка учебна година клубът организира изложба, в която участват всички разработени проекти. Най-добрите от тях получават награди от възложителите на проекти и ОДК.