СтруктураSurreal Template ImageКлуб "Журналист"

 

Клуб “Журналист” / редакционна колегия/  е  сборна група за ученици от V до ХІІ клас. Клубът е и традиционна форма в ОДК, издаваща вестник “Лексикон”. Клубът се ръководи от Павлинка Марева - учител с І професионално квалификационна степен. Целта е запознаване с особеностите на журналистиката и видовете публицистични материали и  издаване на вестник “Лексикон” с тематична насоченост.  За всяка учебна година се издават по два броя на вестник “Лексикон. Всеки брой на вестника е тематично свързан с национална  или регионална изява. Вестникът се разпространява по време на тази изява, както и във всички училища в града. В подготовката му се включват всички членове на клуба. Младите журналисти се обучават да пишат материали, да вземат интервюта, да отразяват проведени изяви в града, да правят обикновена предпечатна подготовка на вестник.
Учениците от клуб “Журналист” участват със свои лични литературни творби в конкурси, и са членове на УЛК”Сладкодумци”.  Участват  в предавания на Шуменската телевизия. По време на Международния празник на детето - 1 юни, младите журналисти правят анкета с деца, родители и общественици по въпроси, касаещи извънучилищните дейности и създаването на по-добри условия за децата и младежите в Шумен. Последният вестник, който издаде клуб “Журналист” беше посветен на изложението на формите на ОДК - Шумен и наречен “Най-добрият избор”.