СтруктураSurreal Template ImageКлуб "Компютърен свят"

 

Клубът е създаден за учениците от НУ "Кн. Борис І", които желаят да разнообразят свободното си време и между другото да обогатят познанията си за компютрите, да придобият умения и знания за работа с основните програми за рисуване, писане и музика.
Обучението включва - изучаване на компютърната система. Усвояване на определен алгоритъм за работа с компютърна система. Добиване на представа за възможностите и различните сфери на приложение на компютърните системи. Да умеят да си поставят цели и да реализират собствени проекти като приемат активна и творческа роля при работа с компютър.
Малката  възрастова група се занимава с графични компютърни програми – Drawing for children, MS Paint, FreeCard, като тяхната цел е да създават различни графични изображения, да ги редактират, да интегрират обекти в различните програми. Като крайна цел е да създадат компютърни рисунки, покани и картички.
Голямата възрастова група която включва ученици от 4,5 и 6 клас се занимава с изграждането и представянето  на компютърна презентация. Създаването на собствени графични изображения – редактиране и обмен на данни между графични обекти от различни файлове, които да импортират(вмъкнат) в презентациите си.
Със създадените компютърни творби учениците участват в общински, областни и национални конкурси.
В края на всяка учебна година клубът организира изложба, в която участват разработените проекти.