СтруктураSurreal Template ImageЛитературен клуб "Сладкодумци"

 

УЛК”Сладкодумци” е  сборна група, включваща ученици от ІІІ до ХІІ клас и е литературна форма с утвърдени традиции в ОДК, и в град Шумен. В нея се работи за доразвиване на поетическите и творчески способности на децата с цел създаване на художествени литературни творби.
УЛК ”Сладкодумци” открива, развива и показва таланта на младите шуменски творци, защото талантът е дар, но без неговото откриване, обогатяване и възможност за изява, той може да остане незабелязан. Многобройните награди за “сладкодумците” от национални и регионални конкурси доказват това. Само за изминалата  учебна година те са над 60 – грамоти, дипломи и материални награди.
Учениците от клуба участват със свои творби във всички обявени национални, регионални и общински конкурси.
През 2003 година беше издаден литературен сборник „Сладкодумци” с най-добрите творби на членовете от клуба.
През 2006 година беше издадена книжка „Капката любов” на Петилина Тихомирова.
През 2007 година беше издадена книжка „Към звездите” на Даяна Узунова.
Клубът се води от Павлинка Марева - учител с І професионално квалификационна степен и Валя Динева.

Детско литературно студио  е форма за работа с деца от начална степен –ІІ и ІІІ клас. Целта на заниманията е формиране и развиване на определен висок естетически вкус чрез ранното и естествено запознаване на децата с литературата и приобщаването им към изкуството.
Литературното студио се води от Павлинка Марева .
Заниманията се водят по предварително утвърдена програма, включваща изучаване на гатанки, пословици, поговорки, приказки, литературни анаграми, скоропоговорки, басни и литературни игри. От литературата като игра се преминава и към самостоятелен творчески процес – поетични описания, съчиняване на кратко стихотворение без заглавие,  на Коледно стихотворение, стихотворение за мама и за Пролетта. Наученото от децата се показва пред родителите по време на Коледното им тържество и в края на учебната година. Най-предпочитани са заниманията с приказката, която е  любимо детско четиво. В края на учебната година се подготвя тържество с родителите, включващо етюди от изучените приказки през годината. 
Изучаваното през годината е полезно за децата, особено за третокластиците, тъй като в учебното съдържание за ІV клас през следващата е включено разглеждането на басните и авторовите приказки.
Заниманията се водят един път седмично в рамките на 2 учебни часа. Извънкласните занимания в Детското литературно студио обогатяват познанията на децата в областта на литературното творчество и формират в тях естетически вкус.