СтруктураШколи по български език и литература

Школите по български език и творчество са полезна форма на занимания с ученици, желаещи да обогатят знанията си по български език и литература. Заниманията в школите са за допълване на учебното съдържание в V до Х клас. Изградени са специални групи  за подготовка на седмокласници при  кандидатстване в езикови и други гимназии след VІІ клас. Правят се съчинения-разсъждения, отговори на литературни въпроси, анализи, есета, трансформиращи преразкази, тестови задачи и индивидуални консултации. Най-много се набляга на решаване на тестове, които вече се налагат в училище като съвременна форма за оценка на знанията. Изучават се и различните литературни жанрове, правят се преразкази на  непознат текст – сбит и подробен.
Правилата и правописът са задължение на всеки грамотен българин и за да е спокоен и уверен ученикът може да посещава школите по БЕЛ в ОДК.
Без оценки, без изпитвания, без контролни. Достъпно, лесно и полезно!
Школите се ръководят от Павлинка Марева - учител с І професионално квалификационна степен и Валя Динева.
Клуб “Забавна граматика”. В  четвърти клас е изградена  форма, която допълва знанията по български език в този преходен етап към прогимназиалния клас. В часовете децата изучават частите на речта и на изречението по занимателен характер, чрез използването на литературни игри, ребуси и кръстословици. По този начин те усвояват по-лесно материала за ІV клас. Заниманията преминават леко, защото под формата на литературна игра се научава новото съдържание. Предвид предстоящите изпитни тестове, каквито ще има и в ІV клас, тази дейност с децата се оказва изключително полезна за самите тях. Часовете се провеждат  един  път седмично в рамките на 2 часа.
Клубът се ръководи от Павлинка Марева
Клуб Литературни игри  е форма за най-малките ученици от І до ІV клас. В заниманията се предлагат забавни игри, състезания, празници , творчески срещи  и  пътувания в необятния свят на литературата.
Тайнствени пътешествия в света на приказките и неповторими мигове с герои от книгите за деца. Книгите са безценно богатство за хората и децата трябва да се научат да го откриват. За тях светът може да стане по-красив и добър, а най-лесно това се постига , когато те играят. Клуб Литературни игри е тази форма за извънучилищни занимания, която обогатява знанията на децата, развива творческото им мислене и ги приучава към любов и уважение към книгите. Заниманията се водят от Валя Динева.