СтруктураШуменски детски парламент

Шуменски детски парламент е учреден на 1 юли 2005 година на сесия на национална работна среща на детските и младежки парламенти в гр. Шумен.
За негов пръв председател бе избрана Петилина Тихомирова. Парламентът е изразител и реализатор на идеите и вижданията на шуменската ученическа общност на възраст до 15 години и има представителство в почти всички шуменски училища. Дейността му е насочена към иницииране на обществено значими общински, регионални и национални изяви, кампании, конкурси, дискусии, работни срещи, празници, проекти и др. Към него са сформирани 6 комисии, които работят в различни направления – образование, свободно време, връзки с неправителствени организации, изкуство и култура, превенции, евроинтеграция.
Всяка от комисиите има своя програма, която е част от програмата на Шуменския детски парламент.
От 2006 година за председател на ШДП е избрана Екатерина Михайлова, от 2008 година ръководството е поето от Глория Рашкова, а от 2012 година председател e Рая Антонова Янкова.
Шуменски детски парламент е инициатор на:
- дарителската кампания „За една по-добра Коледа” – свързана с набиране на дрехи, играчки, ученически пособия за децата от дом „Детелина”;
- поздравителна кампания към шуменските граждани в навечерието на Коледа „Прегърни, пожелай и предай”;
- работни срещи с ученически съвети  по проблемите на ученическата общност;
- кампания „Да закичим Шумен с мартеница”;
- регионална среща с детските парламенти от Варна и Търговище;
- участие в Националните срещи на ученическите парламенти;

-благотворителен Великденски базар за подпомагане на деца абитуриенти и други.