Най-добрият избор за свободното време!

виж повече

ВАЖНО!

Рецитаторски конкурс

виж повече

Зелено училище

виж повече

Международни детско-юношески хорови празници

виж повече

Ежегодни конкурси

виж повече

ЦПЛР - ОДК "Анастас Стоянов"
град Шумен

Обединеният детски комплекс е Център за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, престижна школа за избирателно удовлетворяване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците от град Шумен и осигуряване на възможност за изявата им в областта на науките, технологиите и изкуствата.

виж повече

Зелено училище

Сред красивата гора на ПП „Шуменско плато” до Крепостта „Старият град” е разположена Базата за отдих на ЦПЛР Общински детски комплекс.

Театрални презници

Името на град Шумен е неразделно свързан с най-ранния период в развитието на националната ни култура.

Хорови празници

Националните ученически хорови празници “Добри Войников” са създадени през 1971 година по инициатива на проф. Венета Вичева.

Новини

Структура

Център за подкрепа за личностно развитие
ОДК "Анастас Стоянов" Шумен