Национален конкурс „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА ШУМЕН
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС“АНАСТАС СТОЯНОВ“-ШУМЕН

СТАТУТ

НA ШЕСТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ТЕМА:
“Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
Мадарският конник е знак за мощта на българската държава, свидетелство за високото развитие на родното изкуство и глобален символ на България. 

Конкурсът дава възможност на учениците чрез личното си творчество да изразят отношението си към историческата памет, да демонстрират как миналото и настоящето провокират въображение, принадлежност и идентичност.

УЧАСТНИЦИ: Ученици от 7 до 19 години от всички видове училища, центрове за подкрепа за личностно развитие  и институции, работещи с деца.


РЕГЛАМЕНТ:


I. ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС:

Разчита се на свободно интерпретиране на темата от страна на участниците. Литературните творби могат да са инспирирани от епизоди от политическата или културната история на България от нейното създаване и до днес, да се обръщат към предания и легенди, към важни исторически събития и знакови текстове от литературната ни история.

1.Участниците се състезават в три раздела: поезия, проза и есе. Всеки участник може да изпрати до три стихотворения и /или/ едно произведение в проза и есе до 3 страници, формат А4, в печатен вид на е-mail: odkshumen@abv.bg  или на хартиен носител.

2.Участват ученици от 7 до 19 години на училищата, центрове за подкрепа за личностно развитие  и институции, работещи с деца, разделени в три възрастови групи:

Първа група –  от 7 до 11 години

Втора група –  от 12 до 15 години

Трета група –  от 16 до 19 години

II. РИСУНКА:

Свободно интерпретиране на темата: фигурална или нефигурална композиция, пейзаж, архитектура, свързани със с. Мадара; Мадарският конник от създаването му до наши  дни; основаването на българската държава; български ханове и царе с принос за нейното утвърждаване и разцвет; живот на прабългарите-бит, култура, военни сцени; старите столици на България и др.

1.Участват ученици от  7 до 19 години на училищата, центрове за подкрепа за личностно развитие  и институции, работещи с деца, разделени в три възрастови групи:

Първа група – от 7 до 11 години

Втора група – от 12 до 15 години

Трета група – от 16 до 19 години 

2. Рисунките се представят на хартиен носител.

3. Всеки участник може да представи до две рисунки с формат на листа А4/297 х210 мм/ или /350 х 500 мм/ без ограничение на използваните техники и материали.

III. КОМПЮТЪРНА РИСУНКА:

Свободно интерпретиране на темата: фигурална или нефигурална композиция, пейзаж, архитектура, свързани със с. Мадара; Мадарският конник от създаването му до наши  дни; основаването на българската държава; български ханове и царе с принос за нейното утвърждаване и разцвет; живот на прабългарите-бит, култура, военни сцени; старите столици на България и др.

1.Участват ученици от 7 до 19 години на училищата, центрове за подкрепа за личностно развитие и институции, работещи с деца, разделени в три възрастови групи:
Първа група – от 7 до 11 години

Втора група – от 12 до 15 години

Трета група – от 16 до 19 години 

2. Изображенията се представят на хартиен носител.

3. Всеки участник може да представи до две творби с формат на листа А4/297х210 мм/ или А3 /594 х 420 мм/.

4. Творбите трябва да са създадени чрез графичен редактор.

IV. ФОТОГРАФИЯ

Свободно интерпретиране на темата във всички жанрове на фотографията – Мадарският конник от създаването му до наши дни и историята на българските земи и културноисторическото наследство през периода на Средновековието.

Участват ученици от 7 до 19 години на училищата, центрове за подкрепа за личностно развитие и институции, работещи с деца, разделени в три възрастови групи:

Първа група – от 7 до 11 години

Втора група – от 12 до 15 години

Трета група – от 16 до 19 години 

2. Снимките се представят на хартиен носител.

3. Всеки участник може да представи до две творби с формат на листа от 20/30 см. до 30/45 см.

4. Снимките да са с минимална редакция със софтуер за обработка на изображения – да не са силно ретуширани и да не съдържат надписи, рамки, графики, дати и други.

5. Задължително условие е на гърба на снимките в долния десен ъгъл да се посочи: наименования и място на заснемане, име и фамилия на автора, години, адрес, е-mail, телефон за връзка и населено място.


V. ПРЕЗЕНТАЦИЯ:

1.Участват ученици от 7 до 19 години на училищата, центрове за подкрепа за личностно развитие  и институции, работещи с деца.

Времетраене до 10 мин. Презентацията се представя на магнитен носител, по желание и на хартиен. 

Първа група – от 7 до 11 години

Втора група – от 12 до 15 години

Трета група – от 16 до 19 години


VI. ДЕКОРАТИВНО-ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО:

1.Участват ученици от 7 до 19 години на училищата, центрове за подкрепа за личностно развитие  и институции, работещи с деца, разделени в три възрастови групи:

Първа група – от 7 до 11 години

Втора група – от 12 до 15 години

Трета група – от 16 до 19 години 

2.Без ограничение на  използваните техники и материали /декоративни релефи и пластики, дърворезба, текстил, керамика, стъклопис, ковано желязо и др./

VI. Общи изисквания към участниците в шестте раздела:

1.Всяка от конкурсните работи се придружава от информация за трите имена на участника,  дата на раждане/възраст,  точен адрес,   телефон,  e-mail за връзка, училище, център за подкрепа за личностно развитие, институция, работеща с деца.

2.Творби ще се приемат с пощенско клеймо до 19 април 2024 година на адрес: гр. Шумен 9700  бул. „Славянски“ № 72, ЦПЛР – Обединен  детски комплекс „Анастас Стоянов“, за конкурса “Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”

3. Компетентно жури ще разгледа и оцени работите и ще присъди  І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та награда за всяка възрастова група от всеки раздел и поощрителни награди.

4. Творбите участвали в конкурса не се връщат.

5. Отчитането на Националния конкурс  „Мадарският конник – символ на историческото минало и Европейското бъдеще на България“ ще се състои на 18 май 2024 година.

Мястото и часа ще бъдат уточнени, допълнително.

За контакти и допълнителна информация – телефони: 054/877051, 054/877456, 0879237643 и е-mail: odkshumen@abv.bg