Национален конкурс „Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА ШУМЕН
ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ-ОБЕДИНЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС“АНАСТАС СТОЯНОВ“-ШУМЕН

СТАТУТ

НА ПЕТНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ТЕМА:
“Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”

ЦЕЛ НА КОНКУРСА:
Мадарският конник е знак за мощта на българската държава, свидетелство за високото развитие на родното изкуство и глобален символ на България.
Конкурсът дава възможност на учениците чрез личното си творчество да изразят отношението си към историческата памет, да демонстрират как миналото и настоящето провокират въображение, принадлежност и идентичност.

УЧАСТНИЦИ: Ученици от 7 до 19 години от всички видове училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и институции, работещи с деца.

РЕГЛАМЕНТ:

I. ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС:
Разчита се на свободно интерпретиране на темата от страна на участниците. Литературните творби могат да са инспирирани от епизоди от политическата или културната история на България от нейното създаване и до днес, да се обръщат към предания и легенди, към важни исторически събития и знакови текстове от литературния канон.

1. Участниците се състезават в три раздела: поезия, проза и есе. Всеки участник може да изпрати до три стихотворения и /или/ едно произведение в проза и есе до 3 страници, формат А4, в печатен вид на
е-mail: odkshumen@abv.bg или на хартиен носител.
2. Участват ученици от 7 до 19 години на училищата,центрове за подкрепа за личностно развитие и институции, работещи с деца, разделени в три възрастови групи:
Първа група –  от 7 до 11 години
Втора група –  от 12 до 15 години
Трета група –  от 16 до 19 години

II. РИСУНКА:
Свободно интерпретиране на темата:
фигурална или нефигурална композиция, пейзаж, архитектура, свързани със с. Мадара; Мадарския конник от създаването му до наши  дни; основаването на българската държава; български ханове и царе с принос за нейното утвърждаване и разцвет; живот на прабългарите-бит, култура, военни сцени; старите столици на България и др.
1. Участват ученици от  7 до 19 години на училищата, центрове за подкрепа за личностно развитие и институции, работещи с деца, разделени в три възрастови групи:
Първа група –  от 7 до 11 години
Втора група –  от 12 до 15 години
Трета група –  от 16 до 19 години
2. Рисунките се представят на хартиен носител.
3. Всеки участник може да представи до две рисунки с формат на листа
А4 /297 х 210 мм/ или /350 х 500 мм/ без ограничение на използваните техники и материали.

III. КОМПЮТЪРНА РИСУНКА /ДИГИТАЛНО ИЗОБРАЖЕНИЕ/:
Свободно интерпретиране на темата:
фигурална или нефигурална композиция, пейзаж, архитектура, свързани със с. Мадара; Мадарския конник от създаването му до наши  дни; основаването на българската държава; български ханове и царе с принос за нейното утвърждаване и разцвет; живот на прабългарите-бит, култура, военни сцени; старите столици на България и др.
1. Участват ученици от 7 до 19 години на училищата, центрове за подкрепа за личностно развитие и институции, работещи с деца, разделени в три възрастови групи:
Първа група –  от 7 до 11 години
Втора група –  от 12 до 15 години
Трета група –  от 16 до 19 години
2. Изображенията се представят на хартиен носител.
3. Всеки участник може да представи до две творби с формат на листа
А4 /297 х 210 мм/ или А3 /594 х 420 мм/.
4. Творбите трябва да са създадени чрез графичен редактор.

IV. ФОТОГРАФИЯ:
Свободно интерпретиране на темата във всички жанрове на фотографията – Мадарският конник от създаването му до наши дни и историята на българските земи и културноисторическото наследство през периода на Средновековието.
1. Участват ученици от 7 до 19 години на училищата,центрове за подкрепа за личностно развитие и институции, работещи с деца. Времетраене до 10 мин. Презентацията се представя на магнитен носител, по желание и на хартиен.
Първа група –  от 7 до 11 години
Втора група –  от 12 до 15 години
Трета група –  от 16 до 19 години
2. Снимките се представят на хартиен носител.
3. Всеки участник може да представи до две творби с формат на листа от 20/30 см. до 30/45 см.
4. Снимките да са с минимална редакция със софтуер за обработка на изображения – да не са силно ретуширани и да не съдържат надписи, рамки, графики, дати и други.
5. Задължително условие е на гърба на снимките в долния десен ъгъл да се посочи: наименования и място на заснемане, име и фамилия на автора, години, адрес, е-mail, телефон за връзка и населено място.

V. ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
1. Участват ученици от 7 до 19 години на училищата,центрове за подкрепа за личностно развитие и институции, работещи с деца.
Времетраене до 10 мин. Презентацията се представя на магнитен носител, по желание и на хартиен.
Първа група –  от 7 до 11 години
Втора група –  от 12 до 15 години
Трета група –  от 16 до 19 години

VI. ДЕКОРАТИВНО-ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО:
1. Участват ученици от 7 до 19 години на училищата, центрове за подкрепа за личностно развитие и институции, работещи с деца, разделени в три възрастови групи:
Първа група –  от 7 до 11 години
Втора група –  от 12 до 15 години
Трета група –  от 16 до 19 години
2. Без ограничение на  използваните техники и материали /декоративни релефи и пластики, дърворезба, текстил, керамика, стъклопис, ковано желязо и др./

VII. Общи изисквания към участниците в шестте раздела:
1. Всяка от конкурсните работи се придружава от информация за трите имена на участника, дата на раждане /възраст, точен адрес, телефон, e-mail за връзка, училище, център за подкрепа за личностно развитие, институция работеща с деца.
2. Творби ще се приемат с пощенско клеймо до 21 АПРИЛ 2023 година на адрес:
гр. Шумен 9700  бул. „Славянски“ № 72
ЦПЛР- Обединен детски комплекс „Анастас Стоянов“
за конкурса “Мадарският конник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България”

3. Компетентно жури ще разгледа и оцени работите и ще  присъди І-ва,
ІІ-ра и ІІІ-та награда за всяка възрастова група от всеки раздел и поощрителни награди.
4. Творбите участвали в конкурса не се връщат.
5. Отчитането на Националния конкурс
„Мадарският конник – символ на историческото минало и Европейското бъдеще на България“ ще се състои на 20 МАЙ 2023 година
в Регионален исторически музей – Шумен, а часа ще бъде уточнен, допълнително.

За контакти и допълнителна информация – телефони: 054/877051,054/877456,0879237643 и е-mail: odkshumen@abv.bg