Регионален конкурс „Приложното изкуство от Коледа до Васильовден“

СТАТУТ
ХXVII  Регионален конкурс “Приложното изкуство в
народните обичаи от Коледа до Васильовден”

Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК „Анастас Стоянов“ Шумен Ви кани да участвате в традиционния Коледен конкурс “Приложното изкуство в народните обичаи от Коледа до Васильовден”, който се провежда за двадесет и седма поредна година.

Целта на конкурса е да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство на народното приложно изкуство.

В конкурса можете да участвате със следните творби:

  1. Коледни и новогодишни картички и рисунки
  2. Коледни пана и украси
  3. Плоски и обемни кукли на коледари и сурвакари
  4. Сурвакарски маски и ликове
  5. Сурвакници

Достоверността, художествената стойност и оригиналност ще са критериите за многото индивидуални и групови награди, разпределени в четири  възрастови групи:
І група  – 6 – 10 години
ІІ група – 11 – 14 години
ІІІ група  – 15 – 18 години

Всяка творба трябва да бъде придружена с добре закрепен етикет, на който да  бъде четливо изписана или напечатана следната информация:

  1. Трите имена и възраст на автора
  2. Училище или извънучилищно звено
  3. Телефон за връзка или електронна поща

Творбите изпратете до 08.12.2023 г. включително на следния адрес:
гр. Шумен – ЦПЛР-Обединен детски комплекс „Анастас Стоянов“ , п.к. 146, бул. „Славянски”72.

Произведенията от конкурса не се връщат, а се предоставят за благотворителна кауза. Благодарим! 

Отчитане и награждаване в РБ „Стилиян Чилингиров“ гр. Шумен на 21.12.23 г.