Регионален конкурс „Приложното изкуство от Коледа до Васильовден“

СТАТУТ
ХXVI Регионален конкурс “Приложното изкуство в
народните обичаи от Коледа до Васильовден”

Център за подкрепа и личностно развитие – ОДК „Анастас Стоянов“ Шумен Ви кани да участвате в традиционния Коледен конкурс “Приложното изкуство в народните обичаи от Коледа до Васильовден”, който се провежда за двадесет и шеста поредна година.
Целта на конкурса е да съхрани и популяризира българските народни обичаи, да стимулира интереса на участниците към богатото наследство на народното приложно изкуство.

В конкурса можете да участвате със следните творби:

  1. Коледни и новогодишни картички и рисунки
  2. Коледни пана и украси
  3. Плоски и обемни кукли на коледари и сурвакари
  4. Сурвакарски маски и ликове
  5. Сурвакници

Достоверността, художествената стойност и оригиналност ще са критериите за многото индивидуални и групови награди разпределени в три възрастови групи:
І група    – 6 – 10 години
ІІ група   – 11 – 14 години
ІІІ група – 15 – 18 години
Всяка творба трябва да бъде придружена с добре закрепен етикет, на който да бъде четливо изписана или напечатана следната информация:

  1. Трите имена и възраст на автора
  2. Училище или извънучилищно звено
  3. Телефон за връзка

Творбите изпратете до 09.12.2022 г. включително на следния адрес:
гр. Шумен – ЦПЛР – Обединен детски комплекс „Анастас Стоянов“ ,
п.к. 146, бул. „Славянски” № 72.


Произведенията от конкурса не се връщат, а се предоставят за благотворителна кауза. Благодарим!

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
054/ 877 051; 0897 431 004; 0883 467 681