Контакти

ЦПЛР - ОДК
"Анастас Стоянов" - Шумен

България, Шумен 9700, п.к. 146,
бул. “Славянски” № 72

info-2700138@edu.mon.bg

Боряна Панайотова

Директор ЦПЛР - ОДК "Анастас Стоянов"

0879 237 643 odkshumen@abv.bg

Диян Милчев Грозданов

Зам. директор по учебна част

054 877 051 odkshumen@abv.bg

Елена Янкова

Гл. счетоводител

054 877 365 elenaplamenova@abv.bg

Фатме Назиф

Учител по информационни технологии и графичен дизайн

0895 365 519 odkshumen@abv.bg

Деница Узунова

ст. учител и диригент на хор “Бодра песен”

0895 610 432 denica.uzunova@abv.bg

Йорданка Илиева

ст. учител и корепетитор на хор “Бодра песен”

0879 926 877 danili@abv.bg

Силвия Маринова

учител по български език и литература

0876 795 004 marinova_sylvia@abv.bg

Ангел Минчев

ст. учител и ръководител школа по дърворезба

0886 807 740 0895 938 498

Теменуга Христова

учител по приложно и изобразително изкуство

0899 895 614 titi.hristova@abv.bg

Боряна Колева

ст. учител и главен художествен ръководител на ДТА “Веселяче”

0885 909 843 054 860 056

Виолета Константинова

учител по гражданско образование и археология

0886 906 630 vili_neikova@abv.bg