Годишна изложба на АРТ школа, Школа „Пластични изкуства“ и Школа „Информационни технологии

Художествена галерия „Елена Карамихайлова“ засия в цвят и нюанс с творбите на възпитаниците на „Арт“ школа с преподавател Теменуга Христова, школа „Пластични изкуства“ с преподавател Калоян Тодоров и школата по „Информационни технологии“ с ръководител Фатме Назиф при ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“. Децата с радост откриваха своите рисунки и експонати. С изпълнение на пиано младите творци бяха поздравени от възпитаничките Есен Ахмед и Калина Костадинова от класа по пиано с ръководител Евридика Вълчева. Двете изпълниха „Турски марш“ на Моцарт, а Есен Ахмед „Неаполитанска песен“ на Чайковски. Бяха раздадени грамоти на участниците в изложбата – израз на проявеното усърдие и талант през учебната година.