Предстоящите Хорови празници „Добри Войников“ – Шумен!

Запознайте се с участниците в предстоящите Хорови празници „Добри Войников“ – Шумен!