Летни занимания с деца

ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ организира летни ваканционни занимания с деца, които ще се проведат от 01.07.24 г. до 30.08.24 г. в местността „Хижата“, база „Зелено училище“ в ПП „Шуменско плато“.

Заниманията ще се организират в две групи до 25 деца на възраст от 7 до 14 г., в работен график от понеделник до петък, от 8,30 ч. до 17,00 ч.

Автобусите ще тръгват в 8,30 ч. от паркинга пред ДКТ „Васил Друмев“ и ще връщат децата там между 16,45 ч. и 17,00 ч.

Желаещите родители могат да подават заявления по електронен път и на хартия в сградата на ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ до 22.06.24 г. Родителите на класираните деца ще бъдат уведомени до 24.06.24 г.

Дневната такса е в размер на 20 лв. дневно на дете, като се заплаща за седмица 100 лв. При невъзможност за посещение в някой от дните от седмицата, сумите се преизчисляват и приспадат за следваща седмица или ще се възстановяват на родителите.

Цената включва: педагогическа услуга, консумативи за занимания и битови условия, транспорт.

Обедното хранене и следобедната закуска са в размер на 6 лв. на ден. Заплаща се ежедневно.

Записването се извършва чрез подаване на заявление по електронен път или на място. Родителите или настойниците на децата попълват следните документи:

  1. Заявление на хартия или по електронен път;
  2. Проведен и подписан инструктаж от родителя и ученика;
  3. Декларация за съгласие с правилата за провеждане на летните занимания.

Заниманията се реализират чрез седмични програми, за всяка отделна седмица, които ще включват: спортни занимания; арт занимания и работилници; всекидневни разходки и игри; посещение на музеи, галерии и др.

         Партньори в подготовката и реализирането на дейностите са: ПП „Шуменско плато“, ОД на МВР Шумен, ДП „Кабиюк“, Североизточно горско предприятие, УСШ „Хан Крум“, Център за превенция на наркотици, Общински здравен център – Шумен.

За контакти и допълнителна информация на е-mail: odkshumen@abv.bg

Зам.- директори – Боряна Панайотова, Диян Грозданов – 054 877 051,

054 877 456.