Училищен форум под надслов „Моето портфолио“

Училищен форум под надслов „Моето портфолио“ се проведе в Шумен. Организатор на проявата бе направление „Кариерно ориентиране и консултиране“ при ЦПЛР ОДК – Шумен, а домакин – Начално училище „Илия Рашков Блъсков“. Акцентът бе върху Аз-образът, личните успехи и награди. „Първото портфолио е много важно. То помага за изграждане на умения за себепредставяне. Има много възрастни хора, които притежават ценни умения, но не могат да ги презентират пред обществото. Ето защо този процес трябва да започне да се формира още от ранна детска възраст“, сподели кариерният консултант Румяна Димитрова. Всички ученици от ІV „а“ клас, участници във форума, получиха грамоти за отлично представяне.