Прием

Център за подкрепа за личностно развитие
ОДК "Анастас Стоянов" Шумен

Моля попълнете формата и натиснете „Изпрати“, ако желаете да се запишете в някои от изброените състави, клубове или школи. Всички полета са задължителни.

Прием

Прием

ЦПЛР - ОДК
"Анастас Стоянов" - Шумен

България, Шумен 9700, п.к. 146,
бул. “Славянски” № 72

Контакти