Резултати

Център за подкрепа за личностно развитие
ОДК "Анастас Стоянов" Шумен

Резултати от XIV-то издание на конкурса „Мадарският коник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“ Май – 2022г.

Резултати от XXVI-то издание на конкурса „Пижо и Пенда“ – 2022г.

Резултати от XXV-то издание на конкурса „Приложното изкуство в народните обичаи от Коледа до Васильовден“ декември – 2021г.

Резултати от XIII-то издание на конкурса „Мадарският коник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“ Май – 2021г.

Резултати от XXV-то издание на конкурса „Пижо и Пенда“ – 2021г.

Резултати от XXIV-то издание на конкурса „Приложното изкуство в народните обичаи от Коледа до Васильовден“ декември – 2020г.

Резултати от XII-то издание на конкурса „Мадарският коник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“ Май – 2020г.

Резултати от XXIV-то издание на конкурса „Пижо и Пенда“ – 2020г.

Резултати от X-то издание на конкурса „Мадарският коник – символ на историческото минало и европейското бъдеще на България“ Май – 2019г.

Резултати от XXVII-то издание на конкурса за изпълнение на детска забавна песен „Златното петле“

Резултати от регионален конкурс ЕКО Фиеста по случай Деня на Земята – 22 април 2019г.