Първенци на Общински детски комплекс за учебната 2007/2008 година

ПЪРВЕНЦИ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, УДОСТОЕНИ С „НАГРАДАТА НА ОДК” ЗА УЧЕБНАТА 2007/2008 ГОДИНА ЗА ПОСТИГНАТИ ИНДИВИДУАЛНИ УСПЕХИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ТЕХНИКАТА И ИЗКУСТВОТО

1.Антон Детелинов Чернев – ІV клас – школа „Математика“
2.Ралица Пламенова Руменова – VІ клас – школа „Английски език“
3.Мария Кулева Димитрова – клуб „Журналист“
4.Диляна Ивелинова Дамянова – VІ клас – ученически литературен клуб „Сладкодумци“
5.Петя Диянова Косева – ХІ клас – ученически литературен клуб „Сладкодумци“
6.Цвета Христова Георгиева – ХІІ клас – школа „Художествена обработка на дърво“
7.Глория Валентинова Рашкова – Шуменски детски парламент
8.Сашка Петева Христова – Х клас – школа „Изобразително и приложно изкуство“
9.Петя Нивалинова Гинева – ХІІ клас – Детско-юношески театър „Бис“
10.Весела Бисерова Петрова – ХІІ клас – клуб „Графичен дизайн“
11.Атче Халилова Адилова – клуб „Машинна бродерия“
12.Веселин Димитров Койчев – младежки духов оркестър