Първенци на Общински детски комплекс за учебната 2008/2009 година

ПЪРВЕНЦИ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, УДОСТОЕНИ С „НАГРАДАТА НА ОДК” ЗА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА ЗА ПОСТИГНАТИ ИНДИВИДУАЛНИ УСПЕХИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ТЕХНИКАТА И ИЗКУСТВОТО

1.Петя Диянова Косева – ХІІ клас – УЛК „Сладкодумци“
2.Юлияна Росенова Ангелова – УЛК „Сладкодумци“
3.Виктор Тошков Атанасов – клуб „Журналист“
4.Ивайло Миленов Симеонов – V клас – школа „Матеатика“
5.Михаела Иванова Алексиев – VІ клас – клуб „Дърворезба“
6.Богомила Живкова Богомилова- VІІклас – клуб „Приложно изкуство с естествени материали“
7.Силвия Димитрова – клуб „Приложна екология“
8.Ана-Мария Лечева Лечева – ІV клас – школа „Изобразително и приложно изкуство“
9.Сесил Осман Реджеб – Х клас – клуб „Графичен дизайн“
10.Мюрсял Шенолов Самиев – ХІ клас – клуб „Машинна бродерия“