Структура

Център за подкрепа за личностно развитие
ОДК "Анастас Стоянов" Шумен

Име, презиме, фамилияШкола
ПЕДАГОГИЧЕСКИ  ПЕРСОНАЛ : 
1Боряна Венелинова ПанайотоваДИРЕКТОР
2Диян Милчев ГроздановЗАМ.-ДИРЕКТОР
3Деница Станчева УзуноваХОР „БОДРА ПЕСЕН“
4Йорданка Станимирова ИлиеваХОР „БОДРА ПЕСЕН“
5Боряна Иванова Колева – хореографДТА „ВЕСЕЛЯЧЕ“
6Ивайло Цанев Ганев 1/2КОРЕПЕТИТОР ДТА „ВЕСЕЛЯЧЕ“
7Ростислав Веселинов Радев 1/2КОРЕПЕТИТОР ДТА „ВЕСЕЛЯЧЕ“
8Юлия Иванова НиколоваБАЛЕТ
9Светла Денчева Станчева 1/2БАЛЕТ
10Румяна Георгиева ТодороваКОРЕПЕТИТОР БАЛЕТ
11Люба Атанасова Златкова 1/2КОРЕПЕТИТОР БАЛЕТ
12Диана Крумова КолеваПОП И ДЖАЗ ПЕЕНЕ
13Диана Крумова Колева 1/2ДЮТ „БИС“
14Красимира Владимирова Кръстева 1/2НАРОДНО ПЕЕНЕ
15Владимир Веселинов Лечев 1/2УСТНИ ХАРМОНИКИ
16Елисавета Маринова ИвановаЦИГУЛКА
17Валя Георгиева СтефановаЕЛЕКТРОННИ ИНСТРУМЕНТИ
18Ангел Тодоров АндоновПИАНО, СОЛФЕЖ
19Ваня Милкова Джамбазова 1/2ПИАНО
20Евридика Валентинова ВълчеваПИАНО
21Станимир Николов Станимиров 1/2КИТАРА
22Тодор Янчев Янков 1/2КИТАРА
23Ангел Атанасов МинчевДЪРВОРЕЗБА
24Теменуга Христова Христова„АРТ“ ШКОЛА
25Калоян Христов ТодоровПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
26Виолета Пенева КонстантиноваМЛАД АРХЕОЛОГ
27Силвия Василева МариноваКЛУБ „СЛАДКОДУМЦИ“ ДЕБАТИ КЛУБ „ЖУРНАЛИСТ“
УЛК „СЛАДКОДУМЦИ“
28Фатме Аптраман НазифИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
КОМПЮТЪРЕН СВЯТ ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
29Анелия Тончева ИвановаПСИХОЛОГ
30Мариела Петкова ЧерневаПСИХОЛОГ
31Светлана Веселинова ГеоргиеваПСИХОЛОГ
32Цветомира Цветалинова ФилиповаПСИХОЛОГ
33Ивелина Миленкова ВелковаЛОГОПЕД
34Красимира Рачева ИвановаЛОГОПЕД
35Румяна Иванова ИвановаЛОГОПЕД
36Соня Живкова ГеоргиеваЛОГОПЕД
37Теодора Дамянова ТодороваЛОГОПЕД
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ: 
38Елена Пламенова ЯнковаГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
39Росица Димитрова МихайловаКАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ
40Румянка Иванова ДимитроваКАРИЕРЕН КОНСУЛТАНТ
41Дарина Стойчева АнтоноваКАСИЕР/СЧЕТОВОДСТВО
42Антон Милчев МарковОРГАНИЗАТОР ДЕЙНОСТИ КЪМ
ДТА „ВЕСЕЛЯЧЕ“
43Деница Живкова МичеваОРГАНИЗАТОР
44Христина Добромирова ЛалеваДОМАКИН
45Мирослав Руменов МариновРАБОТНИК ПОДДРЪЖКА
46Ведиха Ведат ЮсниЧИСТАЧ
47Екатерина Иванова ЯнковаЧИСТАЧ
48Снежанка Бенева ПееваЧИСТАЧ
49Стефан Добрев ВълчевПАЗАЧ
50Ненчо  Стоянов Иванов 1/2ПАЗАЧ