Клуб „Графичен дизайн“

Клубът е създаден през 2000 година. В него се занимават деца от 4 до 12 клас. Обучението включва усвояване на графична компютърна програма Adobe Photoshop като в нейната среда се извършва:

  • проектиране на търговски марки и запазени знаци по задания на фирми от града в условията на графични компютърни програми;
  • създаване на графични компютърни рисунки, плакати и рекламни материали, с които учениците участват в общински, областни и национални конкурси .

В края на всяка учебна година клубът организира изложба, в която участват всички разработени проекти.