Клуб ,,Журналист“

Клубът включва ученици на възраст от 5 до 12. клас.

Целта на клуба е да запознае децата с особеностите на журналистиката и видовете публицистични текстове. Овладяване на работа с микрофон, диктофон и камера. Младите автори пишат и литературни текстове, участват в национални и международни конкурси. Те поддържат електронното издание на клуб,, Журналист“, където отразяват актуална информация от ЦПЛР-ОДК и Шумен. Учениците се учат да работят и на терен. Отразяват общоградски събития и събития от дейността на ЦПЛР- ОДК. Предвидени са издаването на ,,Театрален вестник“ и ,,Музикален вестник“ на книжен носител във връзка с изяви на ЦПЛР-ОДК., носители са на престижни награди за интервю и репортаж, както и за ученически вестник.

Учениците са носители на Специалната на града на РИМ, Разград в НЖК ,,Гр. Попов“ Специалната награда на журито НЖК ,,Стоян Михайловски“ Русе и Специалната награда на РИМ ,,Гео Милев“-Ст. Загора от НЖК ,,Гео Милев“- Ст. Загора. Многократно са отличавани с призови места – първи, втори и трети за Интервю, репортаж, очерк, пътепис, есе, коментар, статия- индивидуално, както и за Ученически електронен вестник- колектив и от трите журналистически конкурса в България. Многократно са били гости на  с БНР, Шумен, БНР-Бургас, БНР ,,Хр. Ботев“-София, ТВ Скат, ТВ Шумен

Цели:

 • Запознава с особеностите нa журналистиката и видовете медийни жанрове.
 • Медийното образование дава възможност на млади и стари да развият знания, ценности и широк диапазон от умения – умения за критическо мислене, общуване и управление на инфизучаване на медиите – създаването на медийни текстове, критическо мислене, анализиране, синтезиране и оценяване на медиите и медийната информация. Медийната грамотност e фактор от първостепенно значение за изграждане на активно гражданско съзнание в днешното информационно общество.
 • Насърчава младите хора и децата да задават въпроси относно мултимедийната култура, анализиране и управляване на информацията и да бъдат активни и способни да разграничават медийни потребители
 • Способства личностното израстване и социално развитие на младите хора, тъй като разглежда връзките културното и публично пространство и отношението им към него, изборът  иначин на живот и самооценка
 • Помага им да развият уменията си за критическо мислене и стратегии на търсене и оценка на информацията, намерена в интернет. Извличане на информация.
 • Разработване на материали, съобразени с възрастовите групи, създаване на медийни продукти
 • Участия в национални литературни и журналистически конкурси.

Задачи:

 • Издаване на вестник на клуб ,,Журналист“
 • Издаване на Театрален вестник, посветен на НУТП „Тодор Колев“
 • Поддържане на електронното издание на клуб ,,Журналист“ и предлагане на актуална информация от публичното пространство на Шумен.
 • Отразяване на събития, свързани с културния календар на града.
 • Овладяване на медийните  и публицистичните жанрове- интервю, репортаж, статия, очерк.
 • Участия в Национални литературни и журналистически конкурси и завоюване на призови места.
 • Творчески срещи.