Ученически литературен клуб “Сладкодумци“

В Ученически литературен клуб “Сладкодумци“, ученици от 1- 12 клас, правят своите първи стъпки в поезията и прозата. Децата участват в литературни четения и конкурси с лично творчество. Целите на клуба са да открива и помага за развитието на таланта на деца с определени интереси в областта на литературното творчество, да даде възможност за изява на творческите способности на младите автори чрез участия в литературни четения, конкурси, драматизации, рецитали, фестивали и други изяви в областта на словесното изкуство. Чрез литературни игри и нови знания литературният клуб помага на децата да опознаят света, развива тяхната фантазия и предизвиква творческото им вдъхновение. Задачите, които си поставяме, са да развием творческите заложби на учениците чрез нови знания, разнообразни литературни задачи, игри и участия в конкурси. Учениците от клуба са носители на призови места от конкурси и фестивали на национално ниво в областта на словесното изкуство.

Цели:

  • Да открива и помага за развитието на таланта на деца с определени интереси в областта на литературното творчество.
  • Да даде възможност за изява на творческите способности на младите автори чрез участия в литературни четения, конкурси, фестивали, рецитали, творчески срещи, творчески ваканции и други изяви.
  • Чрез литературни игри и нови знания да помогне на децата да опознаят света, да развива тяхнoто въображение, да стимулира стремеж към литературното творчество и да предизвиква творческото им вдъхновение.

Задачи: Да развие творческите заложби на децата чрез нови знания, разнообразни литературни игри и задачи, участия в конкурси за ученическо литературно творчество на национално и международно ниво, фестивали, конференции, творчески срещи с изявени поети и писатели.