Школата по китара

Школата по китара има дългогодишни традиции. Под ръководството на Станимир Станимиров, а от 2022 г., и от Тодор Янков, младите китаристи постигат редица забележителни постижения.

Печелят награди от редица национални и международни форуми.

Участват в концерти и фестивали.

Част са от музикални проекти, групи, формации.