Школа „Народно пеене“

Фолклорът – в него е събрана философията на цял един народ, всички песни и обичаи – това е нашата история, това е България.

Школа “Народно пеене“ при ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“ гр. Шумен с преподавател Красимира Кръстева е създадена преди 48 години- през 1975 г. През школата са преминали много деца обичащи българския фолклор. Не всеки е продължил да се занимава с музика, но всеки е взел по малко от неизчерпаемия български фолклор и красивата народна песен. През годините с изпълненията си децата са получавали призови награди от Национални, Регионални, Международни конкурси и фестивали като: Национален конкурс „Децата на България пеят , танцуват и рисуват”; Международен конкурс на изкуствата „ Радост на брега“; Национален детско юношески фолклорен фестивал „Мисионес пее и танцува“; Регионален онлайн конкурс за вокално изкуство „Парад на песента”; Национален детски фолклорен конкурс „Диньо Маринов“ и много други. Възпитаниците на школата  се обучават с любов към българския фолклор и традиции, овладяват орнаментиката и техниката на пеене на всяка фолклорна област, ритмика, звукоизвличане. Учебният материал е съобразен с гласовите и певческите възможности на всяко дете.

„Фолклорът е просто нещо,но се иска голяма култура за да го разбереш“- Филип Кутев.