Школа „Пластични изкуства“

Школа по пластични изкуства с преподавател Калоян Тодоров.