Школа „Поп и джаз пеене“

През новия творчески сезон преподавател школата по „Поп и джаз пеене“ е Диана Колева. Преподаваната вокална техника е Speech level singing- пеене от говорна позиция. Пеенето зависи от положението на ларинкса- спокойно и стабилно състояние, правилната атака на тон, приложението на методът на прозявката.

Учениците от класа участват в различни градски прояви, събития организирани от ЦПЛР-ОДК ‘Анастас Стоянов“ Шумен и концерти, съвместно с ДЮТ „БИС.“