Школа по „Солфеж“ с преподавател Ангел Андонов 

Школа по солфеж е насочена към обучението по музикална теория, нотно четене и развиване на музикален слух, изграждайки здрава музикална основа и ценни умения на учениците. Груповите занятия се съчетават с индивидуален подход към обучението. Школата приема ученици от различни възрасти и нива на опит, като се стремим да ги вдъхновим и насърчим да постигат високи постижения в своята музикална подготовка. Възползвайки се от нашата школа децата ще изпитат радостта от изучаването на „езика“ на музиката.