Школа по цигулка

Школа  по цигулка  с  ръководител Елисавета Маринова, съществува от 1993 г.  

В нея са направили първи  стъпки  много талантливи деца, някои от тях продължават в НАЦИОНАЛНИ  УЧИЛИЩА ПО ИЗКУСТВА, както и Музикални Академии у нас и в чужбина.

Школата е реализирала множество концертни  и конкурсни изяви на национално и  Международно  ниво.

 Децата с радост и много емоция се включват в концертните мероприятия на ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“. Някои от тях са  вече  професионални музиканти в оперно – симфонични оркестри у нас и в чужбина, както и преподаватели по цигулка.

Децата избрали пътя на  изкуството са различни и истински – творители.