Школа по цигулка

Школа по цигулка с ръководител Елисавета Маринова, съществува от 1993 г.  

В нея са направили първи стъпки много талантливи деца, някои от тях продължават в НАЦИОНАЛНИ  УЧИЛИЩА ПО ИЗКУСТВА, както и Музикални Академии у нас и в чужбина.

Школата е реализирала множество концертни и конкурсни изяви на национално и Международно  ниво.

Децата с радост и много емоция се включват в концертните мероприятия на ЦПЛР – ОДК „Анастас Стоянов“. Някои от тях са вече професионални музиканти в оперно – симфонични оркестри у нас и в чужбина, както и преподаватели по цигулка.

Децата избрали пътя на изкуството са различни и истински – творители.